Vision

At udbrede kendskab til rueda de casino, og give medlemmerne mulighed for at
udvikle sig som rueda dansere.

At give rutinerede dansere mulighed for at få nye udfordringer i at kalde og
instruere i rueda de casino.

At varetage medlemmernes fælles interesser gennem frivilligt, folkeoplysende
foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven.

At drive fortsat, almennyttig foreningsvirksomhed for enhver, som tilslutter sig
foreningens formål og som arbejder for foreningens fortsatte uafhængighed.